Dostęp zablokowany
Elektroniczny Obieg Dokumentów nie jest dostępny spoza sieci uniwersyteckiej.
Aby móc się zalogować należy ustanowić bezpieczne połączenie VPN.
Instrukcja konfiguracji VPN znajduje się TUTAJ.
Autor: Inż. Damian Jamroży