Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Electronic Document Workflow

Search

 

Do Elektronicznego Obiegu Dokumentów dostęp posiadają pracownicy posiadający Elektroniczną Legitymację Pracowniczą aktywowaną w kiosku informacyjnym (urządzenia znajdują się na korytarzach w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego). Login tworzony jest według schematu [ur\] + [pierwsza litera imienia] + [całe nazwisko]. Na przykład użytkownik Jan Kowalski będzie posiadał login ur\jkowalski. Hasło ustalane jest podczas aktywacji legitymacji w kiosku informacyjnym.

 

Przypominamy o obowiązku okresowej zmiany hasła do konta interaktywnego -  przynajmniej raz w roku (po tym okresie hasło wygasa i nie będzie możliwości logowania m.in. do Elektronicznego Obiegu Dokumentów). Hasło można zmienić na kiosku informacyjnym - po zalogowaniu się za pomocą Elektronicznej Legitymacji Pacowniczej - w zakładce "Moje dane" (przycisk "Resetowanie hasła") lub na stronie internetowej bcw.ur.edu.pl.