Dostęp zablokowany

Elektroniczny Obieg Dokumentów nie jest dostępny spoza sieci uniwersyteckiej.

Aby móc się zalogować należy ustanowić bezpieczne połączenie VPN.

Instrukcja konfiguracji VPN znajduje się TUTAJ.