Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Electronic Document Workflow

Search

 Więcej informacji o logowaniu:

Do Elektronicznego Obiegu Dokumentów dostęp posiadają pracownicy posiadający Elektroniczną Legitymację Pracowniczą aktywowaną w kiosku informacyjnym (urządzenia znajdują się na korytarzach w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego). Login tworzony jest według schematu [ur\] + [pierwsza litera imienia] + [całe nazwisko]. Na przykład użytkownik Jan Kowalski będzie posiadał login ur\jkowalski. Hasło ustalane jest podczas aktywacji legitymacji w kiosku informacyjnym.

 Prośba o podanie swojego adresu e-mail

Szanowni Państwo, Pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Prosimy o podanie swojego adresu e-mail na stronie https://konto.ur.edu.pl/?action=changemail. Podany adres e-mail będzie używany do resetowania hasła (np. w sytuacji, gdy hasło zostanie zapomniane) dla Państwa konta używanego m. in. w systemach: Elektroniczny Obieg Dokumentów, Wirtualna Uczelnia, sieć bezprzewodowa eduroam.

W celu podania adresu e-mail należy na stronie https://konto.ur.edu.pl/?action=changemail podać swój login (wraz z domeną ur.edu.pl, np. login@ur.edu.pl), aktualne hasło oraz swój adres e-mail.